УСПЕШНО ЗАВЪРШИХМЕ РЕМОНТА НА КЛЮЧОВИ УЛИЦИ В ТРЪН

 в Новини

Дейностите по ремонта на пътища в града започнаха в началото на септември и представляваха обновяване на 5 ключови улици. Те са от важно значение не само за жителите на града, но и за преминаващия през него транзитен трафик по посока ГКПП Стрезимировци и Сърбия.

Жителите на живописния западен град Трън вече се радват на обновена и модерна инфраструктура благодарение на усилената работа на екипите на компанията ни през есенните месеци.

Наша техника и експертни екипи бяха разпределени паралелно на няколко работни позиции, като най-сериозна бе задачата ни, свързана с пълното изграждане на част от уличната мрежа. Това включваше целия процес – от първоначалното трасиране до асфалтирането на улиците. С усърдната си и отдадена работата допринесохме за това жителите на града да имат удобен нов  път до своите домове

Навсякъде в обновените участъци са поставени бордюри и са повдигнати шахтите. Друга ключова дейност, част от ремонтните, бе изграждането на 30-метров канал за мръсна вода и укрепващи габиони.

Така обновените улици придават съвременен облик на града, спомагат за по-бързото придвижване на хората от региона и допринасят за развитието на бизнеса и туризма, тъй като Трън е притегателен център за любителите на приключения, заради красивите природни гледки в околността.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите