Грома Холд добива и произвежда всички основни видове фракции за строителство
  • Фракции за асфалтобетон
  • Фракции за бетон
  • Фракции за пътни основи
  • Фракции за химическата промишленост
  • Фракции за насипи
  • Фракции за хидротехническото строителство – диги, насипи и др.

Всички продукти

Баластра
Речна фракция 0/2 – трошен
Речна фракция 0/4 – Пясък
Речна фракция 0/4 – трошен
Речна фракция 0/40 – несортиран трошен камък
Речна фракция 0/56 – Несортитан трошен камък

Речна фракция 11.2/22.4 – трошен
Речна фракция 11.2/22.4 ЕДМ
Речна фракция 16/31.5 – трошен
Речна фракция 2/4 – трошен
Речна фракция 22.4./120 – речен чакъл
Речна фракция 22.4/63 – чакъл

Речна фракция 4/11.2- ЕДМ
Речна фракция 4/22.4 – ЕДМ
Речна фракция 4/8 – трошен
Речна фракция 4/8 – трошена-промита
Речна фракция 8/11.2 – трошен
Речна фракция 8/16 – трошен

Речни камъни
Скална маса
Скална фракция 0/200
Скална фракция 0/4
Скална фракция 0/2
Скална фракция 0/4 – промита

Скална фракция 0/56
Скална фракция 0/31.5
Скална фракция 31,5/63
Скална фракция 11.2/22.4
Скална фракция 16/22.4
Скална фракция 16/31.5

Скална фракция 2/4
Скална фракция 4/8
Скална фракция 8/11.2
Скална фракция 8/16
Хумус

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите