Бетон В10
Бетон В10 А6 /-10/
Бетон В10 А6 /-15/
Бетон В10 А6 /-5/
Бетон В12.5
Бетон В12.5 А6 /-10/
Бетон В12.5 А6 /-15/
Бетон В12.5 А6 /-5/

Бетон В15
Бетон В15 А6 /-10/
Бетон В15 А6 /-15/
Бетон В15 А6 /-5/
Бетон В20
Бетон В20 W6 /-15/
Бетон В20 А6 /-10/
Бетон В20 А6 /-15/

Бетон В20 А6 /-5/
Бетон В20 В6
Бетон В20 В6 – А6 /-10/
Бетон В20W6
Бетон В25
Бетон В25 А6 /-10/
Бетон В25 А6 /-15/

Бетон В25 А6 /-5/
Бетон В30
Бетон В30 А6 /-10/
Бетон В30 А6 /-15/
Бетон В30 А6 /-5/
Бетон В35
Бетон В35 А6 /-10/

Бетон В35 А6 /-15/
Бетон В35 А6 /-5/
Бетон В7.5
Бетон В7.5 А6 /-10/
Бетон В7.5 А6 /-15/
Бетон В7.5 А6 /-5/
Бетон В20 W6 /-10/

Бетон В20 W6 /-5/
Бетон В25 В6
Бетон В25W6
Бетон В25W6 А6 /-10/
Циментов разтвор 1:1
Циментов разтвор 1:2
Циментов разтвор 1:3

Бетонови възли

Компанията разполага с два бетонови възела

БЕТОНОВ ЦЕНТЪР WBM 1500

 

Технически параметри на бетоновия център

Смесителен съд WBM1500/
Максимална производителност 60 м3/час
Максимално пълнене на миксера 2400 кг

ПРОИЗВОДСТВО НА:

Обикновен бетон

B 7,5 (C 6/8)- Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 10 (C 8/10) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 12,5 (C 10/12) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 15( C 12/15) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 15 (C 12/15) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 20 (C 16/20 ) – BB0,6- Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 25 (C 20/25) – BB0,6- BM100-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 30 (C 25/30) – BB0,8- BM100-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 30 (C 25/30) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 35 (C 28/35) – BB0,8- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 35 (C 28/35 ) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
(C 30/37) – BB0,8- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
(C 30/37) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 45 (C 35/45) – BB1,0- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 45 (C 35/45) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 55 (C 45/55) – BB1,0- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3

Циментови разтвори

Циментов разтвор 1 : 2
Циментов разтвор 1 : 2
Циментов разтвор 1 : 3

БЕТОНОВ ЦЕНТЪР ТЕХНОМИКС 80

 

Технически параметри на бетоновия център

Смесителен съд МАО3000/2000
Максимална производителност 85м3/час
Максимално пълнене на миксера 4800 кг

ПРОИЗВОДСТВО НА:

Обикновен бетон

B 7,5 (C 6/8)- Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 10 (C 8/10) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 12,5 (C 10/12) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 15( C 12/15) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S2
B 15 (C 12/15) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 20 (C 16/20 ) – BB0,6- Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 25 (C 20/25) – BB0,6- BM100-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 30 (C 25/30) – BB0,8- BM100-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 30 (C 25/30) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 35 (C 28/35) – BB0,8- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 35 (C 28/35 ) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
(C 30/37) – BB0,8- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
(C 30/37) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 45 (C 35/45) – BB1,0- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3
B 45 (C 35/45) – Cl 0,1-Dmax 22,4 – S4
B 55 (C 45/55) – BB1,0- BM150-Cl 0,1-Dmax 22,4 – S3

Циментови разтвори

Циментов разтвор 1 : 2
Циментов разтвор 1 : 2
Циментов разтвор 1 : 3

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите