Компанията произвежда всички видове топли и студени асфалтови смеси

АС 12,5 изн. А 45-80/65 Б

Aсфалтобетонната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

АС12,5 изн. А 50/70 Б

Aсфалтобетонната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

AC 11,2 изн. А 50/70 ПС

Aсфалтобетонната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за средно, леко и много леко движение.

АС 12,5 изн. А 50/70Л

Aсфалтобетонната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за средно, леко и много леко движение.

АС 12 изн. В 50/70

Aсфалтобетонната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

SMA 12,5 45-80/65

Битумната смес е преназначена за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

АС 16 биндер 50/70 Л

Асфалтобетонната смес е преназначена за долен пласт на покритието на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

АС 16 биндер 50/70 ПС

Асфалтобетонната смес е преназначена за долен пласт на покритието на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

АС22,4 биндер 50/70 Л

Асфалтобетонната смес е преназначена за долен пласт на покритието на пътища и други натоварени  от трафик площи за всички категории на движение.

АС22,4 биндер 25/55-55 Л

Асфалтобетонната смес е преназначена за долен пласт на покритието на пътища и други натоварени от трафик площи за всички категории на движение.

АС 31,5 осн.А0 50/70 ПС

Асфалтобетонната смес е преназначена за основни пластове на пътища и други натоварени  от трафик площи за всички категории на движение.

АС 31,5 осн.А0 50/70 Л-2

Асфалтобетонната смес е преназначена за основни пластове на пътища и други натоварени  от трафик площи за всички категории на движение.

Асфалтови бази

Битумни смеси - Бело поле

Сертификат  2069-CPR-0067 /10.05.2016

Асфалтобетон

AC 12,5 изн.А50/70 (Б)
AC 12,5 изн.А50/70 (Л)
АС12,5 изн.А25/55-55(Л)
AC 12,5 изн. А45/80-65 (Б)
AC 12,5 изн. А45/80-65 (Л)
АС 11,2 изн.А50/70 (ПС)
АС 12,5 изн В 50/70
АС 16 биндер 50/70(Л)
АС 16 биндер 50/70(ПС)
АС20биндер 50/70(ПС)
АС 20 биндер 25/55-55(ПС)
АС22,4 биндер 25/55-55(Л)
АС22,4 биндер 50/70(Л)
АС31,5 осн.А0 50/70(Л)
АС31,5 осн.А0 50/70(ПС)
Плътен асфалтбетон АС изн. В1(0/15)

Сплит мастик асфалт

SMA 12,5 45-80/65

Битумни смеси - Левуново

Сертификат  2069-CPR-0146 /10.05.2016

Асфалтобетон

AC 12,5 изн. А45/80-65 (Л)
АС 12,5 изн А 45/80-60(Б)
АС12,5 изн.А25/55-55(Л)
АС 12,5 изн. А 50/70 (Л)
АС20 биндер 50/70(ПС)
АС20 биндер 25/55-55 Г
АС 22,4 биндер 50/70 (Л)
АС 22,4 биндер 25/55-55 (Л)
АС31,5 осн.А0 50/70(ПС)
АС 31,5 осн А0 50/70( Г)

Сплит мастик асфалт

SMA 12,5 45/50-60

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите