Грома Холд произвежда продукти за строителството, отговарящи на европейските стандарти. Компанията покрива производството на суровини и материали за строителството в максимален обем. Грома Холд е сред лидерите в България в производството на бетонови смеси. Грома Холд притежава най-глемия на Балканите завод за бетонови елементи. В базите се произвеждат всички топли и студени сфалтови смеси и всички основни видове фракции за строителството, получени от преработката на висококачествени инертни материали, добити в собствени кариерни комплекси.

Асфалт

Валяк Хам 2б Агромах специлиазирана техника

Компанията произвежда всички видове топли и студени асфалтови смеси.

Бетонови изделия

Паве Каре 10x10 Наредени от Агромах

В производствената база на фирма Грома Холд в Бело Поле е изграден и пуснат в експлоатация завод за производство на бетонови елементи на австрийската фирма АМЕ, модел AMEthyst 1500 Premium Class, най-големият в семейната група. В него се произвеждат всички видове бетонови елементи.

Бетон

Агромах Производство и полагане на транспортни бетони, циментови смеси и разтвори

Компанията е сред водещите производители на бетон в България

Инертни материали

Агомах Добива и Обработва Инертни Материали

Ключова дейност на фирмата е добивът и производството на инертни материали, с която компанията задоволява нуждите на своята работа по проекти и производство.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите