Агромах Открива Третокласният път III-1084 Старчево – Кърналово – Първомай

над BGN 8 000 000

Обща стойност на проекта

Обща дължина на ремонтираната отсечка – над 13 километра

Стойност на проекта – над 8 млн. лв., осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за текущ ремонт и поддържане.
За постигането на максимална безопасност на пътя е положена маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Третокласният път III-1084 Старчево – Кърналово – Първомай преминава през селата Старчево, Кърналово, Михнево, Кавракирово, Първомай и е единствената пътна връзка за тези населени места, в които живеят над 10 хил. души. Пътят е важно направление към Граничен пункт „Златарево“.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите