Агромах преконструира Стадион Христо Ботев, Благоевград
Агромах проект Стадион Христо Ботев, Благоевград

Проект за реконструкция на игралното поле на стадион ,,Христо Ботев“, Благоевград“, включващ подобекти:

  • Проектиране и изграждане на дренажна система;
  • Проектиране и изпълнение на автоматизирана поливна система;
  • Проектиране и изпълнение на резервоарно стопанство 100 м3 и помпена станция;
  • Проектиране и изпълнение на водопровод до резервоара с дължина 1500 м ф 75;
  • Затревяване с нови чимове, торове, изкопи.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите