Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах реконструкция на път
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах довъшителни работи
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах
Агромах проект Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах проект Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Реконструкция на Транзитни пътища IV-Лот 9
Реконструкция на Транзитни пътища IV-Лот 9

В процеса на изпълнение на проекта са извършени редица дейности, сред които:

 • Изкоп;
 • Изсичане на дървета, клони и храсти;
 • Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
 • Демонтаж и монтаж на съществуваща единична и двойна еластична ограда;
 • Доставка и полагане на плътна и неплътна асфалтова смес и изкърпване на пътна настилка;
 • Направа на битумен разлив;
 • Доставка и полагане на материал за основа на банкетите;
 • Доставка и полагане на бетонови бордюри;
 • Полагане на хоризонтална маркировка;
 • Доставка и полагане на италиански улеи;
 • Доставка и изливане на място на бетони;
 • Ремонт и повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти.

BGN 1 033 055

Обща стойност на проекта

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите