Голяма Плоча Агромах паважни елементи

Като част от продуктовата гама тротоарните ПЛОЧИ имат отлични характристики и гаранти- рат дълготрайност. Големият размер предполага по-бързо полагане на настилката. С помощта на бластираща машина може да се придава мозае- чен ефект на плочите. Освен за направа на тротоари, тези плочи нами- рат приложение и в изграждане на отводнителни канавки. Елементът се произвежда без фаска.

Технически характеристики

Материали цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори
Размери 550х400х50
Тегло 24,28 kg
Разход в м2 4.55 бр.
Брой в палет 48
м2 в палет ~10.6
Тегло на палет 1166 kg ± 2%
Структура два слоя (основен – груб и лицев – фин)
Метод на производство вибропресоване
Повърхност грапава/гладка
Цвят

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите