Пакинг Елемент Агромах паважни елементи

ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТЪТ е адекватно решение за изграждане на паркинги и декоративни площи. Продуктът се използва също за укрепване на насипи и откоси. Елементът се озеленява или се аранжира с мозайка, като по този начин площта се дренира. За постигане на по-добър визуален ефект има възможност елементът да бъде оцветен.

Технически характеристики

Материали цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори
Размери 500х500х100
Тегло 29,06 kg
Разход в м2 4 бр.
Брой в палет 32
м2 в палет ~8
Тегло на палет 930 kg ± 2%
Структура еднородна
Метод на производство вибропресоване
Повърхност грапава
Цвят

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите