Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат от Агромах
Строителство на зала от Агромах
Строителство на зала от Агромах
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат от Агромах
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат от Агромах
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат от Агромах
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат от Агромах
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат
Завършен прокет Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат
Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат
Агромат стоителство на зала и покрит басейн
Агромах спроект за Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат
Агромах Многофункционална зала и покрит басейн – Доспат

Спортен център – Доспат е проект,  изпълнен по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Главната зала в Спортния комплекс е с 350 места и възможност за използване за различни видове спорт – баскетбол, волейбол, тенис, бадминтон, борба, бокс, джудо, футбол на малки вратички. Съществена особеност представлява възможността на залата да бъде използвана като място за провеждане на различни събития като концерти и спектакли.

Спортният комплекс включва многофукционална зала, покрит басейн и открити спортни площадки. Разгънатата застроена площ (РЗП) на обекта е 3 467,49 м2. Към спортният център са изградени 65 парко-места.

Агромах осъществи целия обем от строително-монтажните работи, вкл. вътрешни ел. инсталации, външни електроинсталации, ОВ инсталации, вътрешни и външни ВиК инсталации, пожароизвестителна инсталация, технология басейн и вертикална планировка;

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите