Агромах реконструкция на път лот 40
Агромах реконструкция на път лот 40

Проектът включва рехабилитация на път III- 106 към границата с Македония от км 0+00 до км. 1 +820 и от км. 2+700 до км. 24+ 343.52, с обща дължина 23.464, намиращ се в област Благоевград.

В рамките на проекта е фрезована компрометираната пътна настилка, положен е нов асфалт, поставени са нови бордюри.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите