Изграждане на магистрален лот 38
Агролах по ОПРР лот 38
Агромах изграждане на лот 38
Агромах изграждане на лот 38
Агромах изграждане на лот 38
Агромах изграждане на лот 38
Агромах лот 38

Извършена е рехабилитация и реконструкция на път ІІ-56 от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 на територията на област Пловдив.

В рамките на проекта е фрезована пътната настилка, положен е нов асфалт, поставени са нови бордюри.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите