Агромах стоителство на лот 27

Проектът е разделен на три подобекта:

Участък 1: Път III-866 Смолян – Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490
Участък 2: Път IІІ-8641 Пампорово – /Смолян-Стойките/  от  км 0+000 до км 11+350.73
Участък 3: Път IІІ-8681 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 8+431 

Основни строителни дейности, включени в изпълнение на проектните дейности:

  • Земни и асфалтови работи
  • Ремонт на настилката и пътното тяло
  • Ремонт на големи съоръжения
  • Укрепване на пътен насип с обемно-решетъчни тела
  • Изграждане на подпорни и армонасипна стени 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и от държавния бюджет на Република България.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите