агромах откриване на лот 25
агромах откриване на лот 25
Агромах Рехабилитация на път лот 25
Агромах Рехабилитация на път лот 25
Агромах прокет лот 25
Агромах изграждане на лот 25

Началото на рехабилитирания участък е при км 185+486.78, а краят на км 211+767 при началото на гр. Доспат. Клас на пътя – втори; проектна скорост 40 км/ч (по изключение 30 км/час); минимален радиус на хоризонтална крива 12.00 м; габарит Г8 – 5.50/8.00 м; ленти за движение – от 2 х 2.75 м; водещи ивици – 2 х 0.25 м; банкети – 2 х 1.00 м.

За ремонта на настилката са направени предварителни и локални ремонти, реконструкция на определени участъци и полагане на изравнителни и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт. За осигуряване на оптимално отводняване са почистени съществуващите окопи и оформяни нови, изградена е бетонова ригола, възстановено е отводняването с бетонови бордюри и улеи. Ремонтирани са 88 водостоци и са изградени нови 11 водостоци. За целият има нова стоманена предпазна ограда и стоманен парапет на необходимите места. Извършен е ремонт на прилежащите банкети, бордюри, тротоари, откоси и др. В участъка са реконструирани 8 броя електропроводи средно напрежение.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите