Агромах Полагане на асфалт лот 18
Полагане на асфалт лот 18
Полагане на асфалт лот 18 от Агромах
Агромах завърши лот 18
Полагане на асфалт лот 18
Агромах изграждане на лот 18

Пътят е III клас, с проектна скорост – 40 км/ч и 50 км/ч, пътна настилка с широчина 6 м и банкети 2 х 1 м.  За ремонта на настилката са направени предварителни и локални ремонти, положени са изравнителни пластове от неплътен асфалтобетон и износващ пласт тип „А”.

Извършен е ремонт на всички малки съоръжения – водостоци и подпорни стени. Изградени са нови тръбни водостоци. Почистени и възстановени са надлъжните отводнителни окопи.
Извършена са за рехабилитация 5 броя пътни мостове – подмяна на хидроизолацията, ремонт на тротоарни конзоли, парапети и др.

Монтирана е нова единична стоманена предпазна ограда на необходимите места и са подменени съществуващите бетонови бордюри с нови.

Извършена е реконструкция на електропроводи средно напрежение.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите