Агромах проект лот 17
Агромах проект лот 17
Агромах завършен лот 17
Агромах асфалтов път лот 17
Агромах асфалтов път лот 17
Агромах лот 17
Агромах Изграждане за асфалтов път лот 17
Агромах Изграждане за асфалтов път лот 17
Агромах Изграждане за асфалтов път лот 17
Агромах Изграждане за асфалтов път лот 17
Агромах Изграждане за асфалтов път лот 17
Изграждане за асфалтов път лот 17
Агромах проект лот 17 асфалт
Завършен проект лот 17
Агромах завършен лот 17

Лот 17 включва път ІІ-35 от км 98+030 до км 103+044,64 и път ІІІ-3701 на Граница с ОПУ София-Черни Вит – (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща дължина 19.066,90 км, намиращи се на територията на област Ловеч.

В рамките на проекта е фрезована старата пътна настилка, положен е нов асфалт, поставени са нови бордюри.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите