Агромах строителство на лот 71
Агромах завършва рехабилитацията на път III-107 Рила - Рилски манастир

Рехабилитацията на пътен участък път III-107 обхваща трасе с дължина 19.786 км.

Републикански път III-107 е единствената транспортна връзка за населените места от община Рила с общинския център, както и на гр. Рила и Рилския манастир, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО, с Републикански път I-1 и Е-79 /Коридор № 4 от TEN-T мрежата/.

Началото на участъка започва от края на рехабилитиран участък през 2001 г. при 11-и км от пътя, в чертите на гр. Рила. Краят на участъка е при източната порта на Рилски манастир и съвпада с началото на проектирания през 2011 г. участък Рилски манастир-Кирилова поляна.

Пътния участък е изграден през 1970 г., като среден ремонт е правен през 1985 г.

Теренът на съществуващия път е планински с надлъжни наклони до 8%. Проектът изпълни дейности, осигуряващи две ленти за движение 2х3 м до 3,75 м и банкет 2х1 м или 1,5 м на места.

Изградени са нови укрепителни-джоб стени за укрепяване на откосите и обезопасяване на пътния участък, укрепени с мрежа са местата със срутища по дължината на трасето. При големите съоръжения е положена нова хидроизолация и са изградени нови тротоарни блокове. Монтирани са нови ограничителни системи, нови бетонови бордюри и облицовани окопи.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите