Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Транзитни пътища IV-Лот 9
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах полага асфалт
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах реконструкция на път
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах довъшителни работи
Транзитни пътища IV-Лот 9 Агромах
Агромах проект Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах проект Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах полагане на асфалт Транзитни пътища IV-Лот 9
Агромах Реконструкция на Транзитни пътища IV-Лот 9
Реконструкция на Транзитни пътища IV-Лот 9

BGN 6 000 000

Обща стойност на проекта

Рехабилитация на 11,2 км път за достъп до площадка „Радиана“. Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите