Проектът за рехабилитацията на над 50 километра от пътя Чирпан – Симеоновград – основен алтернативен маршрут на магистрала „Марица“ и на пътя Поповица – Хасково, е разделен на три лота. Финансирането е от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Лот 21 е с дължина 20,2 км и е на територорията на област Хасково. Започва при 34-ти км на третокласния път и завършва в Симеоновград при 54-ти км. С изпълнението на проекта ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на участъка. Проектът предвижда изграждане на нова асфалтова настилка и подобряване на отводняването на пътя. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Основно ще се ремонтират няколко големи съоръжения – мост над река Меричлери при 35-ти км, мост над река Мартинка при 42-ри км, както и съоръжения при 43-ти и 54-ти км. Срокът за завършване на строителните работи е 15 месеца.

Изпълнител на лот 21 е ДЗЗД „АПП Пътища“, в което участват: „Пътища Пловдив“АД и „Агромах“ ЕООД. Стойността на договора за строителство е 12 987 206.51 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Договорът им е за 222 285,60 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде осъществен от „Пътпроект” ЕООД. Техният договор е за 5 356,80 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0021 Лот 21 Път IIІ-663 Чирпан – Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково, е 14 483 109,60 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 12 310 643,16 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 172 466,44 лв. с ДДС.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите