Агромах изграждане на Автомагистрала Марица
Агромах изпълнител по Автомагистрала Марица
Агромах изграждане на Автомагистрала Марица
Агромах изграждане на Автомагистрала Марица
Агромах проект Автомагистрала Марица

BGN 67 000 000

Обща стойност на проекта

Трасето на новия път в участъка на ЛОТ 1 е с обща дължина 31.4 км, Габарит А-28 м. Проектна скорост: 120 км/час.

Големи съоръжения: 22 бр.

В рамките на ЛОТ 1 са изградени 4 паркинга, 10 надлеза, 3 подлеза, 4 моста и 5 селскостопански подлеза, както и са реконструирани напоителни системи, водопроводи и електрически далекопроводи.

Количествата на извършените пътни работи са:

Изкопи  3 530 222 м3
Насипи до асфалт 3 597 781 м3
Асфалти 519 998 т

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор ІV. Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите