За компанията

Грома Холд е българска частна компания, създадена през 1995 г., лидер в сектора на инфраструктурното строителство и производството на материали за строителството.

За над 20 години компанията е изпълнила над 300 обекта – инфраструктурни проекти, ВиК обекти, пречиствателни станции, високо строителство, спортни съоръжения и зали. Построени са над 70 км магистрален път, над 1 000 км нови и рехабилитирани пътища от републиканската пътна мрежа. Изградени са над 10 км ЖП път, над 1 000 км водопроводна и канализационна мрежа.

Компанията извършва сезонна поддръжка над 1 000 км пътна инфраструктура, от които над 100 км магистрален път.

Само за периода 2011-2016 г. компанията е изпълнила проекти за над 200 млн евро. Компанията работи по проекти, финансирани по ОП Транспорт, ОП Транспорт и транспортна инфраструктура, ОП Региони в растеж, ОП Регионално развитие, фонд Земеделие, от общински и държавни средства.

Мениджмънт

 • Христо Савев
  Христо Савев CEO
 • Виктор Велев
  Виктор Велев CEO

Членства в организации

Качество

[ultimate_modal modal_title=”ISO 9001:2015″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015″ modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”ISO 14001:2015″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015″ modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”OHSAS 18001:2007″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ OHSAS 18001:2007″ modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”SA 8000:2008″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ SA 8000:2008″ modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Акредитация на строителна изпитвателна лаборатория” modal_on=”text” read_text=”АКРЕДИТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Българска браншова камара Пътища” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Сертификат за членство в Българската търговско-промишлена палата” modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България – I група” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – I ГРУПА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България – II група” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – II ГРУПА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България – III група” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – III ГРУПА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България – IV група” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – IV ГРУПА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Удостоверение за членство в Камарата на строителите в България – V група” modal_on=”text” read_text=”УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ – V ГРУПА” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ el_class=”amah-modal” header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″ trigger_text_font_style=”font-weight:700;”][/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0067″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 2069-CPR-0067″ modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Допълнение №2 към Сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0087/28.10.2014″ modal_on=”text” read_text=”ДОПЪЛНЕНИЕ №2 КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 2069-CPR-0087/28.10.2014″ modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Сертификат за съответствие на производствения контрол 2069-CPR-0146″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 2069-CPR-0146″ modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Сертификат за съответствие № 009 НУРВСПСРБ – 176″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 009 НУРВСПСРБ – 176″ modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”Сертификат за съответствие на производствения контрол 2069 – CPR – 0087 от 26.04.2018 г.” modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 2069 – CPR – 0087 ОТ 26.04.2018 г.” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]
[ultimate_modal modal_title=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ SA8000:2014 от 16.08.2018″ modal_on=”text” read_text=”СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ SA8000:2014 от 16.08.2018″ modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” overlay_bg_opacity=”80″ content_bg_color=”#ffffff” header_bg_color=”#f16521″ header_text_color=”#ffffff” txt_color=”#cfd8dc” header_font_style=”font-weight:bold;” trigger_text_font_style=”font-weight:700;” trigger_text_font_size=”desktop:12px;” trigger_text_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed|variant:700″]Свали сертификат в PDF[/ultimate_modal]

Клиенти

Частни компании 25%

Частни компании

Държавни компании 75%

Държавни и общински компании и организации

Сред тях са:

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Агенция Пътна инфраструктура
 • Областни управи
 • Общини
 • Държавни горски дружества

Машини и съоръжения

Групата притежава пълна гама пътностроителна техника и механизация – над 1 500 машини и съоръжения, които покриват целия спектър на производство, строителство и транспорт.

Сред тях са и новите като технология:

 • Vogele 1800-3I SprayJet
 • рециклатори Wirtgen WR2000 и WR2500
 • фрези Wirtgen W1000F, W100CFI и W150I
 • валяци HAMM GRW 280, HD 90
 • челен товарач CAT 966MXE
 • булдозери D6 – 25 тонен, T9L – 80 тонен
 • хибридни багери CAT 336EXE.

Всички машини и съоръжения са оборудвани с GPS системи за контрол и наблюдение.

Полагане на Асвалт Агромах
Агромах предлага изграждане премонт и рехабилитация на пътища
Агромах е специалист в изграждането и ремонта на пътища
Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища от Агромах
Агромах полага Асвалт
Валяк Хам 2б Агромах специлиазирана техника
Валяк hamm 1b Агромах специлиазирана техника
Багер Cat Ve 002b Агромах специлиазирана техника
Багер CAT VE 001b Агромах специлиазирана техника

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите