Компанията изпълнява успешно проекти по сезонно поддържане на съществуваща пътна инфраструктура в населени места и по републиканската пътна режа. Грома Холд поддържа над 1000 км републиканска пътна мрежа, вкл. магистрален път.

Грома Холд изпълнява проект за текущ ремонт и сезонно поддържане на територията на републиканските пътища I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ – Благоевградска област, част от цялостен проект за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Южен район, стопанисвани от АПИ.

 

Оборудване

Грома Холд притежава необходимото оборудване за целогодишно сезонно поддържане на пътищата, вкл. над 120 снегорина с пясъкоразпръсквачи, оборудвани и с гребла.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите