Компанията разполага с три асфалтови бази

Асфалтова база AMMANN UNIGLOBE

Производителност 220 тона/час

Асфалтова база AMMANN QUICK

Производителност 200 тона/час

Асфалтова база AMMANN GLOBAL 160 QUICK

Производителност 160 тона/час

 

Базите имат възможност за производство на всички видове топли и студени асфалтови смеси. Оборудването им дава възможност да се произвеждат асфалтови смеси при производството, на които да се използва до 25% рециклиран асфалт.

UNIGLOBE 200 е снабден с пет студени бункера за различни видове фракции, двоен бункер за собствен прах и каменно брашно, двоен бункер за готова асфалтова смес, който позволява складирането на два различни вида, в зависимост от желанието на клиента.

Всяка асфалтова база има битумно стопанство с по три цистерни с автоматично електрическо подгряване. Асфалтосмесителят отговаря на всички световни стандарти за качество, защитени със съответните сертификати. Съоръжението е съобразено с най-новите технологии за опазване здравето на работниците и разполага с всички защити, грижещи се за това. Асфалтовата база работи под контрола на внедрена система за управление на качеството.

Микропроцесорното управление за обслужване и визуализиране на целия производствен обем гарантира по всяко време поглед върху компонентите на уредбата. Всички динамични процеси в смесителната уредба се обработват от софтуерен продукт от ново поколение в реално време и се представят на монитор за наблюдение.

Един от най-важните компоненти на смесителя е системата за обезпрашаване, която редуцира изхвърляния прах до ниво, съответстващо на всички европейски екологични стандарти и норми за производство. Системата е оборудвана с измервателни уреди, които непрекъснато следят количеството прах, изхвърляно в атмосферата.

Компанията разполага с 10 асфалтови звена, съставени от специалисти уплътняване на асфалтобетон, оборудвани с машини на водещи световни фирми, което гарантира качественото изпълнение на извършените работи.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите