Грома Холд има сериозен опит в изпълнението на проекти за изграждане и ремонт на спортни съоръжения. Сред изпълнените обекти са редица спортни площадки в населени места, реконструкция на игралното поле на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, изграждане и оборудване на Многофункционална зала и покрит басейн в Доспат и др.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите