Компанията притежава опит и ноу-хау в изпълнението на проекти за строителство и ремонт на пречиствателни станции.

 

Проекти

Част от проектите са изпълнени с финансиране по оперативни програми на ЕС. Сред тях са:

  • Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в софийската пречиствателна станция за отпадни води в Кубратово
  • Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли
  • Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево, община Сатовча. Доставка и монтаж на 9 броя модулно пречиствателно съоръжение, Община Сатовча

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите