Ключова дейност на фирмата е добивът и производството на инертни материали, с която компанията задоволява нуждите на своята работа по проекти и производство.

 

Грома Холд разполага с нови, модерни мощности:

Завод за инертен материал

Завод за преработка на интертен материал Powerscreen, Бело поле:

 • капацитет 500 т/час
 • произвежда едновременно 19 вида фракции
 • капацитет за ЖП фракция – 800 т/
 • работи с материал от 2 до 63 мм.

Съвременни трошачни инсталации

8 броя трошачни инсталации:

 • за първична и вторична обработка на материалите
 • обща производителност над 3 000 т/час.

Инсталации за преработка

Инсталация за преработка на интертен материал Gyretmachinery, Лучище:

 • капацитет 500 т/час
 • произвежда едновременно 19 вида фракции
 • работи с материал от 2 до 63 мм.

Инсталации за преработка

Инсталация за преработка на интертен материал Gyretmachinery, Бучака:

 • капацитет 500 т/час
 • работи с материал 0/200

Добивът за осигуряване на суровина за производство от скален и речен (баластра) материал е подсигурен чрез дългосрочни концесионни договори за експлоатация на редица кариери.

Кариерни комплекси

Полето – Север, с. Бучино, община Благоевград

Вид на материала: пясъци и чакъл
Мощност на запасите: над 350 00 м3
Фракция 0/200, 0/63, 0/4, 4/11.2, 11.2/22.4

Лучище, с. Логодаж, община Благоевград

Вид на материала: доломитизиран варовик
Мощност на запасите и ресурсите: над 4 000 000 м3
Фракция 0/200, 0/63, 0/40, 0/4, 4/8, 8/11.2,4/11.2 и 11.2/22.4

Бучака, с. Бучино, община Благоевград

Вид на материала: гнайси, амфиболит
Мощност на запасите: над 1 500 000 м3
Фракция 0/200, 0/63, 31/63, 0/4, 4/18, 8/11.2,8/16 и 11.2/22.4

НАД 0 ТОНА ГОДИШНО
обединеното производство на всички видове инертни материали

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите