Грома Холд развива пълен спектър от дейности в областта на строителството, секторния транспорт и производство на строителни материали – бетон и бетонови изделия, асфалт, инертни материали.

Компанията е специализирана и в изграждането на големи инфраструктурни обекти.

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите