публикувано на

Грома Холд стартира реконструкцията и разширението на канализационната и водопроводна мрежа в кв. Самара в гр. Стара Загора.

Общата дължина на канализационната мрежа е 2124 м., а на водоснабдителната – 1119.50 м. Предвидено е да се изградят ревизионни и дъждоприемни  шахти, сградни канализационни отклонения, [...]