За компанията

Грома Холд е българска частна компания, създадена през 1995 г., лидер в сектора на инфраструктурното строителство и производството на материали за строителството.

За над 20 години компанията е изпълнила над 300 обекта – инфраструктурни проекти, ВиК обекти, пречиствателни станции, високо строителство, спортни съоръжения и зали. Построени са над 70 км магистрален път, над 1 000 км нови и рехабилитирани пътища от републиканската пътна мрежа. Изградени са над 10 км ЖП път, над 1 000 км водопроводна и канализационна мрежа.

Компанията извършва сезонна поддръжка над 1 000 км пътна инфраструктура, от които над 100 км магистрален път.

Само за периода 2011-2016 г. компанията е изпълнила проекти за над 200 млн евро. Компанията работи по проекти, финансирани по ОП Транспорт, ОП Транспорт и транспортна инфраструктура, ОП Региони в растеж, ОП Регионално развитие, фонд Земеделие, от общински и държавни средства.

Основни дейности

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища, сезонно (лятно и зимно) поддържане

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Една от основните ни дейности е добивът и производството на инертни материали, с която дружеството задоволява целия си производствен цикъл.

БЕТОНОВИ СМЕСИ

Компанията е сред водещите производители на бетон в България с 300000 кубика годишнен обем.

ВиК СТРОИТЕЛСТВО

Сред основните дейности на компанията е изграждане и ремонт на водопровод, канализация и газоразпределителни системи.

Годината в цифри

0
Броят на служителите в групата. Повече от 300 от тях са висококвалифицирани специалисти и инженери.
0
тона произведен и положен асфалт
0
кубични метри произведен и положен бетон и бетонови елементи
0
кубични метри интертни материали, произведени в нашите бази

Новини

НАД 1000 УЧАСТНИЦИ СЕ ОЧАКВАТ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА l’ ETAPE БЪЛГАРИЯ ОТ TOUR DE FRANCE

Компанията „Грома Холд“ е генерален спонсор и е трайно свързана с изграждане и поддържане на пътищата в Родопите като основна предпоставка за стимулиране на местната икономика и туризма Предстои [...]

ГРОМА ХОЛД ЩЕ Е ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА L’ETAPE BULGARIA BY TOUR DE FRANCE

„Пътят към върха“ – с този слогън стартира кампанията „Грома Холд“ – компанията, която тази година ще бъде спонсор на второто издание на L’Etape България от Tour de France. То ще се проведе [...]

„ГРОМА ХОЛД“ Е НОВИЯТ ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА АВТОМОБИЛНИЯ СЪСТЕЗАТЕЛ ИВАН ВЛЪЧКОВ

Компанията – лидер в пътно-строителния бранш в България – „Грома Холд“ – е новият генерален спонсор на талантливия автомобилен състезател Иван Влъчков. Най-младият шампион в националния шампионат [...]

Започнете да пишете и натиснете Enter, за да търсите